انواع پارکت

انواع پارکت ، پارکت نوعی کف پوش خانه است که از جنس چوب طبیعی ساخته شده و فرآیند پیچیده ای برای تولید ندارد ابتدا، چوب درختان به الوار تبدیل می شود و در ابعاد کوچک برش می خورد.

در ادامه می خوانید انواع پارکت