تخریب ساختمان


تخریب ساختمان ، زمانی که ساختمان ها به پایان طول عمر خود می رسند معمولا تخریب می شوند که تخریب دیواره ها برخی از انواع سبک های تخریب هستند که نسبتا ارزان بوده و روش پاکسازی محل را برای ساختمان های ایجاد کرده فراهم می سازند.

سازندگان ساختمان های جدید باید قوانین و مقررات مربوط به ساخت بنا را کامل سرلوحه کار خود قرار دهند و قبل از ساخت بنا یک مطالعه در رابطه با قوانین تخلفات ساختمانی را داشته باشند.

روش های تخریب ساختمان


تخریب ساختمان به چهار روش تخریب بالا به پایین(دستی)، روش انفجار، روش گوی تخریب و روش تخریب بالا به پایین(مکانیکی) صورت می گیرد.
1-روش تخریب بالا به پایین(دستی): از سقف شروع شده و تا سطح زمین ادامه پیدا می کند که ممکن است بر اساس اعضای سازه ای موارد تخریب متفاوت باشند.
2-روش انفجار: اگر قرار است یک ساختمان را منفجر کرد، پیمانکار تخصصی که دارای پروانه تخریب است باید درباره اثرات انفجار بر همسایگان یک گزارش ارزیابی زیست محیطی تهیه کند.
3-روش گوی تخریب: با یک جرثقیل مجهز به گوی فولادی تشکیل شده است که تخریب ساختمان از طریق انرژی ضربه ای گوی فولادی آویزان شده و با جرثقیل زنجیردار انجام می شود.
4-روش تخریب بالا به پایین(مکانیکی): توسط ماشین آلات که معمولا مانند روش دستی بالا به پایین بوده و این نوع تخریب با بالا بردن ماشین آلات مکانیکی روی بالاترین طبقه ساختمان آغاز می شود.

چگونگی حذف یک دیوار از داخل خانه


1-قبل از تخریب دیوار از شخص دیگری در رابطه با باربر نبودن دیوار سوال کنید و مطمن شوید که دیوار باربری نیست.
2-شما می توانید قسمتی از دیوار را علامت گذاری کنید تا فقط آن قسمت را تخریب کنید و این عمل برای تمیز کاری کردن کار است.
3-جدا کردن گچ: در نگاه اول استفاده از چکش وسوسه کننده است اما آسان ترین روش استفاده از اره افقی بر است.
4-جدا کردن ستون ها: برای جدا کردن داربست ها از اره افقی میتوان استفاده کرد و با استفاده از یک تیغه تخریب، داربست را برش دهید.

نتیجه گیری


هنگام بیرون بردن مواد باقی مانده دقت کنید و استفاده از کیسه زباله های دولایه فکر خوبی است، در طول انجام پروژه مواد اضافه را بیرون ببرید تا به یکباره نیاز به انجام این کار نباشد.